Dr Susanna Kokkonen

Dr Susanna Kokkonen reser i hela världen och undervisar om antisemitismen, Förintelsen och Israel.

Hope projekt

Antisemitismen har alltid funnits, men i Europa har den nått sina dödligaste former. Ämnet är lika aktuellt idag som någonsin förr. Över 63 % av judar i Europa har upplevt antisemitismen på något sätt.

Vägen till Förintelsen Antisemitismens historia

Boken behandlar antisemitismen från Bibelns första blad till våra dagar. Ämnet är i dag lika aktuellt som någonsin förr. Med Bibelns hjälp kan man se på hatets orsaker och följder och samtidigt beakta akademiska tolkningar av ämnet.  

Nya Inlägg

Dr Susanna Kokkonen

Susanna reser i hela världen och undervisar om antisemitismen, Förintelsen och Israel.

Kokkonen arbetade sedan år 2008 i Jerusalem som ledare på Förintelsemuseet Yad Vashems internationella avdelning, Yad Vashems kristna vänner. Under Kokkonens ledning ökade avdelningen för Yad Vashems kristna vänner sin verksamhet år för år ch idag är ansvarsområdet hela den kristna världen, alla kontinenter medräknade. En av de mera betydande verksamhetsformerna är den på våren årligen återkommande internationella konferenssen för kristna ledare på Yad Vashem. 

Dr Kokkonen kallas också ofta för att tala för judar och på universitet. Dr Kokkonen har medverkat och blivit intervjuad  på många av de olika amerikanska och kanadensiska kristna TV- och radiokanalerna. Det har skrivits många artiklar om henne och avdelningen som hon leder, Yad Vashems kristna vänner, både i kristna och icke-kristna tidningar och publikationer runt om i världen. Bland många andra betydelsefulla platser där dr Kokkonen har talat kan nämnas Kanadas parlament i Ottawa.

Dr Kokkonen har arbetat för Europeiska Unionen i Bryssel och på Finlands ambassad i Tel Aviv. Dr Kokkonen skrev sin doktorsavhandling om Förintelsen vid Hebreiska universitetet i Jerusalem år 2004. Ämnet för doktorsavhandlingen var ”Judiska flyktingar i efterkrigstida Italien åren 1945 – 1951”. Hon talar 6 språk flytande, däribland svenska, och skriver regelbundet artiklar till olika publikationer, både judiska och kristna.

Vägen till Förintelsen

Projekten Hope (Hopp)

Antisemitismen har alltid funnits, men i Europa har den nått sina dödligaste former. Ämnet är lika aktuellt idag som någonsin förr. Över 63 % av judar i Europa har upplevt antisemitismen på något sätt.

Samtidigt ökar förföljelse av kristna. Det finns ungefär 261 miljoner kristna som lider av förföljelse i dag. Vad händer? Varför just kristna och judar? Vad kan man göra för dem?

Projekten Hope grundades i Washington, DC i november 2018 för att utbilda om just det som händer nu. Både Dr. Susanna Kokkonen och Dr. Linda Burkle reser och talar om dessa ämnen.

För närmare informationer ni kan gärna skicka email: Info@susannakokkonen.com

VIDEOER OCH ARTIKLAR

Rättsligt erkännande och mörka moln

Den nya antisemitismen 2/3 Rötterna

Den nya antisemitismen 1/3 Rötterna

Den nya antisemitismen 3/3 Rötterna

Artikel Inblick 2019

Foton från hela världen